Hình ảnh sản phẩm

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

Ngai Thờ Mạ Vàng 24k. Ngai Thờ Gia Tiên Đẹp đặt trên bàn thờ

Ngai Thờ Mạ Vàng 24k. Ngai Thờ Gia Tiên Đẹp đặt trên bàn thờ: Ngai thờ mạ vàng 24k cao 68cm hàng đặt cao cấp. Đây là mẫu ngai thờ đẹp dùng đặt trên bàn thờ cúng gia tiên. Ngai thờ được làm từ chất liệu đồng vàng, sau đó được mạ vàng 24k toàn bộ.

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

Đỉnh Đồng Thờ Gia Tiên. Mẫu Đỉnh Đồng Bát Giác Khảm Tam Khí Đẹp

Đỉnh Đồng Thờ Gia Tiên. Mẫu Đỉnh Đồng Bát Giác Khảm Tam Khí Đẹp: Đỉnh đồng thờ gia tiên cao 70cm dùng đặt ở nhà thờ họ. Đây là mẫu đỉnh đồng bát giác khảm tam khí được chạm khảm cao cấp và chuẩn đẹp nhất hiện nay. Hiện sản phẩm chỉ có duy nhất trên thị trường tại đồ đồng Bảo Long.

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Tượng Bác Hồ Và Bác Giáp Dát Vàng 9999, Mẫu Chuẩn Đẹp

Tượng Bác Hồ Và Bác Giáp Dát Vàng 9999, Mẫu Chuẩn Đẹp: Tượng Bác Hồ và Bác Giáp dát vàng 9999. Pho tượng Bác Hồ cao 89cm, còn pho tượng đồng Võ Nguyên Giáp cao 61cm. Đây là 2 pho tượng được đúc từ mẫu chuẩn đẹp nhất hiện nay. 2 pho tượng được đúc theo hàng đặt của đơn vị Hải Quân.